Kostel sv. Jakuba

Kostel svatého Jakuba

Kostel svatého Jakuba se nachází na Jakubském náměstí v Brně a jeho historie sahá až do počátku 13. století. V roce 1995 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou.

Historie

V době svého založení byl kostel určen hlavně pro německé obyvatelstvo, které se usadilo kolem dnešní Běhounské ulice. Založení kostela se předpokládá v období, které je vymezeno vládou Vladislava Jindřicha, tedy mezi roky 1201-1222. Roku 1340 byla ve sklepě vedlejšího domu, jenž kostelu před smrtí odkázal místní vikář, zřízena kostnice. V této době je kolem kostela doložen hřbitov, který byl v následujících deseti letech letech postupně rozšířen. V letech 1368-1405 vzniklo kolem kostela několik kaplí (Božího těla, Sv. Mořice a Sv. Voršily), což vytvořilo zvláštní urbanistický komplex.

Stavba

Stavba kostela, v podobě, v jaké jej s určitými změnami známe až dodnes, začala již před husitskými válkami, přičemž ale stavba pokročila pouze k postavení chórové části, pilířů a obvodových zdí. Od roku 1502 začal na stavbě kostela pracovat stavitel Anton Pilgram, který založil severní loď s portálem. Zastřešení bylo provedeno patrně ještě před rokem 1530. Stavba kostelní věže započala ve 20. letech 16. století, v roce 1592 byla A. Gabrim zvýšena o část s hodinami a dokončení provedl Šimon Tauch, který na věž nasadil renesanční helmici. Výška věže je 92 metrů. Během třicetileté války nebyl kostel nijak poškozen a nevznikla tedy nutnost kostel přestavovat - díky čemuž zůstala zachována jeho, převážně pozdně gotická, podoba. Hřbitov, který se kolem kostela nacházel, byl kolem roku 1784 zrušen a spolu s ním postupně zanikl i komplex výše zmíněných kaplí. Kostel nebyl dotčen ani barokizací. V roce 1878 prošel kostel necitlivě provedenou regotizací. V letech 1900-1901 vznikla u kostela novogotická fara navržená Aloisem Prastorfem a Germanem Wanderleym.

Tento web provozuje InternetRegion s.r.o.

Kontakt: redakce(a)ebrno.info

Provoz webu zajišťuje WCM aplikace Alff