Biskupský dvůr

Tento různorodý soubor budov obestupující ze tří stran parkově upravené nádvoří, se rozkládá v historické části Brna, pod katedrálním kostelem sv. Petra a Pavla. Původně gotickou stavbu proboštství brněnské kapituly koupil roku 1588 olomoucký biskup Stanislav Pavlovský (odtud „Biskupský dvůr“) a pro nového majitele ji důkladně přestavěl italský stavitel Antonio Gabri. Úpravy po roce 1600 dokončil nástupce biskupa Pavlovského kardinál František Dietrichstein. Z nejstarší stavební etapy je dochována hranolová věž a budova s částečně obnaženým režným cihlovým zdivem a úzkými lomenými a obdélníkovými okny. Pozdně gotická je kaple v druhém patře věže, na jejichž stěnách jsou výjevy ze života svatých. Pro renesanční fázi je výmluvné podloubí a jednopatrová arkádová lodžie. Moravské zemské muzeum získalo v Biskupském dvoře své první sídlo roku 1818, tedy rok po svém založení. Pro jeho potřeby bylo přistavěno v 80. letech 19. století tzv. d´Elvertovo křídlo s balkónovým portálem, pocházejícím ze zbořeného paláce Mitrovských na náměstí Svobody. Z tohoto náměstí bylo v roce 1858 přeneseno i sousoší z Merkurovy kašny od Ignáce Bendla, umístěné uprostřed nádvoří Biskupského dvora. Pozdější rozsáhlé stavební úpravy, dokončené roku 1963, již podstatně nezměnily celkovou tvářnost Biskupského dvora.
Adresa:
Muzejní 1, Brno
Telefon: 533 435 282

STÁLÉ EXPOZICE


   1. Dějiny peněz na Moravě a Moravské medailérství - numismatická expozice ukazuje v souborném přehledu funkci peněz v životě společnosti a jejich vliv na hospodářské, sociální a kulturní dění od pravěkých civilizací až po dnešek. Začíná předmincovním obdobím, kdy se kov stal všeobecným směnným prostředkem, dokumentuje vývoj středověkých a novověkých platebních jednotek v jejich rozličných formách a vznik papírových platidel. Návštěvnicky přitažlivá je instalace hromadných nálezů z Moravy, zvláště pak stříbrných mincí ze Svitav. Samostatná expozice Moravské medailérství seznamuje s historií vzniku medailí a s vývojem tohoto umění na území Moravy.   Foto z expozice
      Lektorská služba: 533 435 209 [Numismatické oddělení]

   2. Fauna Moravy - expozice představuje zástupce obratlovců žijících na území Moravy. Jednotlivé druhy jsou prezentovány v biologických skupinách ve svém přirozeném prostředí - biotopu (diorama tetřevů, sov, dropů, jelenů, srnčí zvěře, lišek, divokých prasat). Kromě informativních textů jsou připojeny mapky rozšíření s fotografiemi zvířat a prostředí, v němž žijí. Oživením expozice jsou magnetofonové nahrávky hlasů vybraných druhů ptáků a tři velká sladkovodní akvária s druhy ryb, které obývají naše toky a vodní nádrže. Tvůrci pamatovali na možnost a požadavky výuky zařazením speciálních oddílů (tahy ptáků, zastoupení dominantních druhů, změny a odchylky vybarvení, přehledná kolekce bahňáků, kachen a dravců s vyznačením rozlišovacích znaků). Zdůrazněno je rovněž nejaktuálnější téma dneška - ochrana přírody s ukázkami změn prostředí a tím i ohrožení mnoha druhů.  Foto z expozice
      Lektorská služba: 533 435 236, [Zoologické oddělení]

   3. Akvárium sladkovodních ryb

   4. Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou
      Otevřeno:
      pondělí 9.00-12.00, 13.00-18.00 hodin
      úterý 9.00-12.00, 13.00-16.00 hodin

Tento web provozuje InternetRegion s.r.o.

Kontakt: redakce(a)ebrno.info

Provoz webu zajišťuje WCM aplikace Alff