Pavilon Anthropos

Tradice současného Pavilonu Anthropos má své kořeny v období první Československé republiky. Tehdy se díky mimořádnému úsilí předního českého badatele prof. Karla Absolona podařilo ve specielním pavilonu "Člověk a jeho rod" na dnešním výstavišti soustředit v rámci výstavy soudobé kultury v roce 1928 nebývalé množství nálezů z nejranějších období lidských dějin. Při vzniku této výstavy nesoucí název Anthropos se setkáváme se jménem prvního prezidenta ČSR prof. T. G. Masaryka a průmyslníka T. Bati. Tato výstava zanikla v důsledku událostí II. světové války. Na tyto tradice navázal v poválečném období antropolog prof. dr. Jan Jelínek, DrSc. (antropolog světového jména, bývalý ředitel Moravského zemského muzea a prezident ICOM). Stavba Pavilonu Anthropos byla dokončena v roce 1962 podle plánů ing. arch. Františka Šteflíčka.
 Dne 29. června 2006 byl po tříleté pauze pro veřejnost znovu otevřen Pavilon Anthropos Moravského zemského muzea. Budova Anthroposu prošla rozsáhlou stavební rekonstrukcí a prostorovým rozšířením. V muzeu tak nyní návštěvník mimo stálou expozici nalezne dva sály určené pro dočasné výstavy, moderní přednáškový sál i kavárnu. Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena 3 základními celky na jejichž tvorbě se podíleli naši přední vědečtí odborníci:
 Morava lovců a sběračů a Nejstarší umění Evropy (autor scénáře M. Oliva) a Paleolitické technologie (autoři Z. a P. Nerudovi).
V druhé části pak divák nalezne aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka a počátků jeho kultury:
Genetika ve vývoji člověka (J. Sekerák), Příběh lidského rodu (Z. Šmahel, M. Dočkalová), doplněné navíc představením chování a života člověku nejbližších tvorů - primátů, prezentované v části Primáti naše rodina (V. a M. Vančatovi). Nově vybudovaná expozice nepřiblíží jen aktuální poznatky z výzkumů archeologie, antropologie, genetiky apod., ale přináší i interaktivní prezentace díky moderní audiovizuální technice a je obohacena řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Návštěvníci pochopitelně nepřijdou ani o oblíbenou rekonstrukci mamuta, který je nyní navíc obklopen přirozeným přírodním prostředím. Vzhledem k náročnosti takto pojaté koncepce se nám v určeném časovém termínu otevření nepodařilo všechny části expozic dokončit (především ve vstupní hale expozice Primáti - naše rodina, Genetika člověka a část expozice Příběh lidského rodu). Všechny uvedené nedostatky jsou postupně odstraňovány a Pavilon Anthropos bude v celé šíři připraven nejpozději v září 2006. Finanční prostředky pro přestavbu pavilonu a tvorbu nových expozic poskytlo Ministerstvo kultury ČR.
 Adresa
Pisárecká 5
Brno 602 00
tel. 543 248 391
 
Zvětšit mapu


Tento web provozuje InternetRegion s.r.o.

Kontakt: redakce(a)ebrno.info

Provoz webu zajišťuje WCM aplikace Alff