Lužánky

Parky byly v našich končinách již od renesance součástí panských sídel. Myšlenka veřejného parku je vpravdě humanistiká a je příznačné, že první park v Brně založil a veřejnosti zpřístupnil Josef II. Bylo to v roce 1886 a park dostal jméno Augarten (Lužánky), zřejmě po stejnojmenném vídeňském parku otevřeném o rok dříve.

Pamětníci si vzpomenou, že zhruba před 30 lety měly Lužánky jinou podobu než dnes. U vstupu do parku stály prostorné cedule se zákazy. Cestičky byly lemovány zpustlým, zanedbaným křoviskem. V místech, kde se každoročně rozlévala zaklenutá jarní Ponávka byl hustý trávník, jinde suchopár.

V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce parku, započatá v roce 1991. V severní části Lužánek přibyly nové keře a stromy. Přibylo bludiště a venkovní posilovna.
Současník si těžko vzpomene, že může být v parku zakázáno chození po trávníku. Městský park totiž není jen na ozdobu. Je to místo setkání, místo regenerace. V parku se odehrávají nejrůznější venkovní aktivity dětí i dospělých. Sportovní a kulturní vyžití pěkně pospolu, v zeleni.


Tento web provozuje InternetRegion s.r.o.

Kontakt: redakce(a)ebrno.info

Provoz webu zajišťuje WCM aplikace Alff