Špilberk hostí mezinárodní konferenci o Zikmundu Lucemburském

obrázekČtyřicet historiků z celé Evropy se sejde ve dnech 18. až 21. listopadu v Brně. Bude se tu konat mezinárodní vědecká konference na téma „Dvůr a kancelář císaře Zikmunda Lucemburského“. Konferenci pořádá Ústav Pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Rakouskou akademií věd, Archivem města Brna a Muzeem města Brna. Konference začíná na Špilberku. 

Na konferenci se sejdou historici, již se specializují na osobnost Zikmunda Lucemburského a jeho dvůr a kancelář. Přijedou sem z deseti zemí od Velké Británie po Rumunsko. Podobně rozmanití hosté zdaleka se zde přitom sešli i v roce 1435. „Letos je tomu 580 let od slavného sněmu v Brně, kde jednal Zikmund a koncilní legáti s husity o kompaktátech. Tato událost byla spojena také s pobytem dvora římského císaře v moravské metropoli. Dvůr byl místem, kde se setkávaly vlivné elity, soupeřily různé mocenské kliky a spoluutvářela se panovnická politika,“ říká organizátor konference Petr Elbel z Ústavu Pomocných věd historických a archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Zikmund Lucemburský patří mezi nejvýznamnější panovníky středověku. „I když nabývá aury téměř záporné postavy, nejde o jeho přesnou charakteristiku. Byl to silný a významný vladař a právem se o něm hovoří jako o posledním císaři středověku. Jeho vliv se neomezoval pouze na České země, ale zasáhl i do evropských poměrů a dokonce i do poměrů uvnitř katolické církve,“ vysvětluje historik Muzea města Brna Ctibor Ostrý.

Politické zákulisí Zikmundova dvora tvoří paralelu s dneškem. „Cílem konference je díky rozdílným úhlům pohledu a dialogu historiků z různých zemí někdejší Zikmundovy říše částečně rozkrýt strukturu zájmových skupin na Zikmundově dvoře, jejich vzájemný zápas o vliv i případnou účelovou spolupráci,“ popisuje Petr Elbel.

Čtyřdenní konference se zahájí v královské kapli na hradě Špilberku, úvodní přednášku pronese znalkyně Zikmundovy vlády ve Svaté říši římské Sabine Wefers z Durynské zemské knihovny v Jeně. Další referující představí osobnosti Zikmundova dvora, jejich konflikty i role v husitských válkách. Hovořit budou o praktickém provozu panovnického dvora a jeho financování. Druhý den bude konference pokračovat v zastupitelském sále Nové radnice, následující den se vrátí na Špilberk. Zakončena bude sobotním jednáním v nově otevřených prostorách Carla na Filozofické fakultě.

V pátek vpodvečer bude na Filozofické fakultě hovořit profesor Max Siller o osobnosti básníka a Zikmundova dvořana Oswalda z Wolkensteinu. Přednáška je též součástí Týdnu humanitních věd, bude tlumočena do češtiny a zakončí ji koncert písní tohoto středověkého pěvce v podání Ensemble Versus. Vědci se na Špilberku sejdou dvakrát. „Muzeum města Brna má tu čest poskytnout zázemí významné konferenci, která přináší nové poznatky a centralizuje badatelskou diskuzi z předních historických pracovišť celé Evropy na jedno z důležitých lucemburských panovnických sídel — hrad Špilberk,“ dodává Ctibor Ostrý.

obrázek

Zdorj: TISKOVÁ ZPRÁVA MUZEA MĚSTA BRNA


Tento web provozuje InternetRegion s.r.o.

Kontakt: redakce(a)ebrno.info

Provoz webu zajišťuje WCM aplikace Alff